Hotel U Královny Elišky

Online marketing

Hotel U Královny Elišky

Naše spolupráce s hotelem U Královny Elišky v Hradci Králové začala vytvořením nové vizuální identity a redesignem webových stránek. Již na začátku jsme ale s klientem vytvořili dlouhodobý plán, který zahrnoval SEO, PPC kampaně a pravidelný marketingový i grafický servis. 

  • on-line zviditelnění
  • PPC kampaně
  • obsahový marketing
  • dlouhodobá spolupráce

On-line zviditelnění

V rámci propagace hotelu je zásadní jeho dohledatelnost. Proto jsme v rámci redesignu webových stránek kladli velký důraz na optimalizaci pro vyhledávače a hned poté na přidružené služby, jakou jsou například Firmy.cz a Mapy.cz od Seznamu.

Správně nastavený profil, aktuální informace a profesionální fotografie jsou klíčem k tomu, jak zaujmout potencionální zákazníky při vyhledávání nabídek.

 

6,7 %

PNO - podíl nákladů na obratu.

300 %

Zvýšení počtu přímých rezervací z webu.

14 klíčových slov

Na prvních pozicích ve vyhledávačích.

 

Tvorba PPC kampaní

Dalším krokem bylo nastavení a následná optimalizace PPC kampaní v rámci Google Ads a Sklik. Zde cílíme pomocí vybraných klíčových slov na uživatele, kteří aktivně vyhledávají možnost ubytování v dané lokalitě, tedy v Hradci Králové a jeho okolí. S kampaněmi nicméně pracujeme flexibilně podle aktuální vytíženosti a potřeb klienta. 

Například během letní sezóny, když má hotel již dostatečný počet rezervací na následující období, přesouváme část rozpočtu na propagaci restaurace, která je určena pro širokou veřejnost, nejen pro hotelové hosty. Využíváme tak rozpočet efektivněji a s větším přínosem pro klienta. Pokud bychom takto nereagovali, kampaně by sice stále přiváděly nové uživatele, ale ti by neprováděli konverzi, jelikož hotel byl již obsazený. Přestože je naším hlavním cílem a měřítkem výkonnosti rezervace pokoje, snažíme se získat pro klienta co největší užitek z investovaných prostředků do propagace v rámci všech služeb, které nabízí.

 

Pravidelný marketingový a grafický servis

Hotel U Královny Elišky reaguje na potřeby hostů a měnící se trendy, proto rozšiřuje své služby, modernizuje vybavení a v hotelové restauraci pořádá různé akce. Pro jejich potřeby jsme jim neustále k dispozici, ať se jedná o propagaci eventů, hledání nového člena týmu nebo dodělání tiskovin a dalších propagačních materiálů. Každý nový požadavek dokážeme zpracovat velmi rychle, jelikož máme všechny podklady a klienta dobře známe.

 

Náš cíl

Hotel využívá k získávání rezervací také portály třetích stran jako je Booking, Hotels a podobně, ale vzhledem k poměrně vysokým provizím je naším cílem získat co nejvíce rezervací na přímo, tedy prostřednictvím webového rezervačního systému, případně pomocí e-mailu či telefonu. Stanovili jsme si proto jasnou limitní hodnotu nákladů na propagaci (PNO), která je pod hodnotou těchto provizí. Vše důkladně monitorujeme a každý měsíc vyhodnocujeme s klientem.

 

 

Pravidelný reporting

Naše agentura se zaměřuje na výsledky a dosažení stanovených cílů je pro nás prioritou. Proto každý klient dostává měsíční vyhodnocení aktivit, nákladů na propagaci, přínos a případná doporučení na úpravu strategie.

 

KPI - leads

Pro Hotel U Královny Elišky je hlavním KPI (klíčový ukazatel výkonnosti) počet přímých rezervací. Stanovený plán nejen plníme, ale výrazně překonáváme. Díky dlouhodobé spolupráci se nám daří konstantně vylepšovat marketingové aktivity a získávat větší počet rezervací při stejné výši nákladů.

Další reference

2Bminer - digitální agentura Lerstudio Hradec Králové, Praha, Brno

2Bminer

Webovky, e-shop & marketing

Carla čokoláda - digitální agentura Lerstudio Hradec Králové, Praha, Brno

Carla čokoláda

Zahltili jsme sociální sítě

Pinelli Hotels - digitální agentura Lerstudio Hradec Králové, Praha, Brno

Pinelli Hotels

Účinný marketing & web

Car For Friend - digitální agentura Lerstudio Hradec Králové, Praha, Brno

Car For Friend

Mezinárodní marketing & web