Firemní identita není logo

Firemní identita není logo

Firemní identita definuje kromě grafického stylu také firemní kulturu, její filozofii, styl komunikace a další základní hodnoty a prvky. Jedná se o zásadní nástroj a soubor dat, kterým se buduje síla značky.

Firemní identita není logo

Pojem firemní identita (v angličtině Corporate Identity) je celkový obraz firmy vůči zákazníkům, zaměstnancům i svému okolí. Často se tento termín chybně spojuje pouze s logem a grafickým stylem. 

Co obsahuje firemní identita

Vize společnosti

Jasná a konkrétní vize, kam společnost směřuje a čeho chce dosáhnout, zajistí jednodušší plánování strategických cílů. Pracovní týmy, které se ztotožňují se základními hodnotami společnosti plní úkoly s vysokou efektivitou a vytvářejí lepší pracovní prostředí, jelikož celý tým pracuje na společných cílech. V opačném případě hrozí nedůvěra zaměstnanců vůči managementu, plýtvání a neefektivní řízení finančních a jiných zdrojů.

Firemní kultura

Způsob, jak máte nastavenou firemní kulturu se odráží v celkové image značky. Principy a hodnoty stanovuje obvykle majitel nebo top management. To, co firemní kulturu tvoří jsou ale primárně zaměstnanci, vztahy na pracovišti a jednání firmy vůči zaměstnancům, klientům či obchodním partnerům. Budování firemní kultury je dlouhodobý a náročný proces a její zásady se musí dodržovat. Pokud budete chtít, aby v rámci Vaší firemní kultury bylo například, že Vaše značka podporuje ekologii a ve skutečnosti budete používat na produkty nerecyklovatelné materiály nebo třeba ani nemáte ve firmě koše na tříděný odpad, postupem času se ukáže, že Vaše firemní kultura je pouze výmysl, který nikdo nebere vážně a image značky bude značně negativní. Firmy s transparentní, stabilní a inspirativní firemní kulturou se stávají lídrem na trhu.

Pochopit firemní identitu je základní stavební kámen pro váš úspěšný byznys - Ozvěte se nám, rádi vám pomůžeme v prvním kroku

Definice produktů a služeb

Určete si kategorie produktů, jejich spolehlivost, výjimečnost, přínos pro zákazníka a další specifikace. To Vám pomůže s vybráním správného segmentu zákazníků, rozdělením obchodních a marketingových aktivit podle důležitosti a konkurence schopnosti jednotlivých produktů. Všichni ve firmě musí perfektně vědět nejen co prodáváte, ale proč to prodáváte a jaký to přináší zákazníkům užitek.

Komunikační styl

Zákazníci vnímají Vaši firmu nejen na základě toho, jaké máte produkty nebo jak vypadají obaly či logo, ale také jak komunikuje. Email, telefon, online chat, facebookové příspěvky nebo bannery na webu, tam všude přicházíte do kontaktu se svými zákazníky. V rámci firemní identity se definuje tzv. komunikační manuál, který vše značně ulehčuje, abyste komunikovali jednotným stylem a firma působila profesionálně. Komunikační manuál pomáhá také nováčkům s rychlejším zapojením do procesů a eliminuje nechtěnou kreativitu.

Vizuální identita

Nyní přichází teprve na řadu zmíněný vizuální styl. Grafické materiály by měly samozřejmě také vypadat jednotně a profesionálně, kromě toho ale také dodržovat výše zmíněný komunikační styl a celkově reflektovat firemní kulturu. Za tímto účelem se definuje grafický manuál, který udává jasná pravidla pro práci s grafickými prvky. Od loga přes typografii a barevnost až po vzorové tiskové materiály a propagační předměty.

Více o grafickém manuálu se dozvíte v našem článku: Co obsahuje grafický manuál a proč ho mít?

Proč je firemní identita důležitá

Záleží sice na kategorii produktu, ale zákazníci obvykle preferují značky, které mají známé jméno, s jejichž identitou se můžou nějakým způsobem ztotožnit. Pomocí budování dobré image firmy vybudujete silnou značku, která Vás odliší od konkurence a pomůže Vám získat loajalitu zákazníků i zaměstnanců. Prvním krokem k tomuto cíli je definice firemní identity.

Potřebujete definovat firemní identitu?

Co si dál přečíst