Jak vypnout cookies v prohlížeči?

Jak vypnout cookies v prohlížeči?

V každém prohlížeči lze pracovat se soubory cookies a úplně je vypnout. Podrobné informace o cookies si můžete přečíst v souvisejícím článku Cookies od roku 2022, jaké jsou změny a co to znamená pro váš web/e-shop. Stručné návody ze supportu prohlížečů na vypnutí cookies naleznete níže v tomto článku.

Jak vypnout cookies v prohlížeči?

Google Chrome

1. V počítači spusťte Chrome.
2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností a přejděte do Nastavení.
3. V sekci Ochrana soukromí a zabezpečení klikněte na Nastavení webu.
4. Klikněte na Soubory cookie.
5. K dispozici budou následující možnosti:
Zapnutí souborů cookie: Aktivujte přepínač u možnosti Zablokováno.
Vypnutí souborů cookie: Deaktivujte přepínač u možnosti Povolit webům ukládat a číst data souborů cookie.

Přečtěte si, jak v Chromu upravit další nastavení souborů cookie.

 

FireFox

1. Přejděte na web, u něhož chcete ukládání cookies nebo dat stránek do Firefoxu blokovat.
2. Na liště nabídek klikněte na nabídku Nástroje a zvolte Informace o stránce.
3 V okně Informace o stránce přejděte do sekce Oprávnění.
4. U položky Ukládat cookies nebo Uložit data natrvalo zrušte zaškrtnutí políčka Použít výchozí.
5. Zaškrtněte políčko Blokovat.
6. Zavřete okno Informace o stránce.

Bude nutné smazat cookies nebo data stránek, které již daný web do Firefoxu uložil. Postup naleznete v článku Vymazání cookies a dat stránek.

 

Edge

V Edge vyberte Nastavení a další možnosti > Nastavení > Ochrana osobních údajů, vyhledávání a služby.
V části Vymazat údaje o procházení vyberte Zvolit, co se má vymazat při každém zavření prohlížeče.
Zapněte přepínač Soubory cookie a další data webu.

Po zapnutí této funkce se pokaždé, když prohlížeč Edge zavřete, odstraní všechny soubory cookie a další data webu. Tím se odhlásíte od většiny webů. Poznámka: Toto téma se týká nového prohlížeče Microsoft Edge. Získejte pomoc se starší verzí Microsoft Edge.

 

Safari

V předvolbách Safari můžete změnit volby tak, že Safari příjem cookies a dat stránek buď vždy povolí nebo vždy zakáže.

V aplikaci Safari na Macu použijte příkaz Safari > Předvolby, klikněte na Soukromí a potom proveďte kterékoli z následujících akcí:

  • Můžete také zakázat sledovačům, aby pomocí cookies a dat webových stránek sledovaly vaše aktivity: Vyberte volbu „Bránit ve sledování napříč stránkami“.
 Cookies a údaje o webových stránkách se vždy smažou, kromě případů, kdy stránky sledovačů přímo navštívíte a komunikujete s nimi.
  • Trvalé blokování všech cookies: Vyberte „Zablokovat všechny cookies“.
 Webové servery, třetí strany a poskytovatelé reklam nemohou do vašeho Macu ukládat cookies ani jiná data. Toto nastavení může některým webovým stránkám zabránit ve správném fungování.
  • Trvalé povolení cookies: Odznačte „Zablokovat všechny cookies“.
 Webové stránky, třetí strany a poskytovatelé reklam mohou do vašeho Macu ukládat cookies a jiná data.
  • Odstranění uložených cookies a dat: Klikněte na „Spravovat data na stránkách“, vyberte jednu nebo více webových stránek a potom klikněte na Odstranit nebo Odstranit vše.
 Odstranění dat může omezit sledování, ale může vás také odhlásit z webových stránek nebo změnit chování webových stránek.
  • Zobrazení webů, které ukládají cookies nebo data: Klikněte na „Spravovat data na stránkách“.
  • Poznámka: Při změně předvoleb pro cookies nebo při odstranění cookies či dat webových stránek v Safari mohou být cookies změněny nebo odstraněny i v jiných aplikacích.
  • Zabránění sledování napříč stránkami v Safari na Macu

Poznámka: Při změně předvoleb pro cookies nebo při odstranění cookies či dat webových stránek v Safari mohou být cookies změněny nebo odstraněny i v jiných aplikacích.

Viz také Zabránění sledování napříč stránkami v Safari na Macu

Přemýšlíte o nových webovkách?

Co si dál přečíst