Co znamená

Korporátní (firemní) identita

Korporátní (firemní) identita

Vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy. Základními prostředky corporate identity jsou název programu, logo (symbol, značka), firemní barva a způsob jejich užití. Dále pak např. merkantilní tiskoviny (dopisní papíry, vizitky apod.). Korporátní identita vychází z filozofie firemního logotypu. Hlavním účelem je orientovat, informovat a upoutat cílovou skupinu, zejména veřejnost, obchodní partnery a vlastní subjekty.