Co znamená

PNO - Podíl nákladů na obratu

PNO - Podíl nákladů na obratu

Hodnota PNO vyjadřuje podíl nákladů na reklamu. Díky tomuto ukazateli zjistíte, jestli reklamní kampaň byla efektivní z finančního pohledu. Čím je tato hodnota menší, tím byla kampaň úspěšnější. Je možné nahlížet na PNO také jako na maximální možný náklad na reklamu. Dokážete spočítat například, že z každého prodeje můžete vynaložit 10% ceny na reklamu, která tento produkt prodá. To je Vaše PNO. Nebude pak podstatný celkový náklad na reklamu, pokud budete sledovat tuto metriku a držet podíl nákladů na stanovené hodnotě.