Co znamená

Klíčové ukazatele výkonnosti - KPI

Klíčové ukazatele výkonnosti - KPI

Měřitelná metrika, která se stanový před začátkem marketingových kampaní/činností a následně se po předem stanoveném termínu vyhodnotí, jak blízko jsme se přiblížili k původnímu cíli.
Příklad: KPI - Marketingová kampaň zvýší návštěvnost webu o 200 % během měsíce prosinec.