Co je webová aplikace a k čemu slouží

Co je webová aplikace a k čemu slouží

Webové aplikace používáme všichni naprosto běžně, pouze je nevnímáme jako aplikace, protože vypadají jako webová stránka nebo jsou její součástí.

Co je webová aplikace a k čemu slouží

Termín aplikace je obecně spojován hlavně s aplikacemi pro mobilní telefony. Pokud se chcete dozvědět jak se liší, přečtěte si také náš článek: Webová nebo mobilní aplikace. Jaký je rozdíl?

Co je webová aplikace

Velice zjednodušeně řečeno, webová aplikace je program, který nestahujete do svého počítače, ale je dostupný na serveru a vy ho používáte pomocí internetového prohlížeče. Nejznámějšími webovými aplikacemi jsou ty od společnosti Google. Od jednoduchých jako překladač nebo kalendář po Google disk a Google dokumenty, které nahrazují desktopové aplikace Microsoft Office. 

Programování webových aplikací na míru - Digitální agentura Lerstudio

Webové aplikace mohou mít téměř jakoukoliv funkci. Nejběžnější jsou různé konfigurátory, kalkulačky a objednávkové formuláře, které jsou součástí webové stránky. Složitější a komplexnější aplikace mají vlastní URL adresu a často vyžadují přihlášení uživatele. 

Příklady webových aplikací

  • Emailový klient
  • Textový editor
  • Editor fotek
  • Rezervační portál hotelu
  • Internetové bankovnictví
  • Rozvoz jídla

Vlastnosti webových aplikací

Nejvíce využívané jsou webové aplikace pro kancelářské práce, od emailu a plánování po sdílené dokumenty. Tyto aplikace jsou obvykle placené, ale mohou výrazně zjednodušit a zefektivnit práci. Větší služby mají často zároveň webovou i mobilní aplikaci. 

Jednoznačnou výhodou webových aplikací je, že fungují bez ohledu na operační systém nebo jeho verzi. Nemusíte vyvíjet různé verze pro Windows, Mac OS X nebo Linux a pro mobilní aplikaci Android a iOS. Každá platforma vyžaduje vlastní vývoj. Takové řešení je potom velice nákladné a vývoj trvá dlouhou dobu. 

Do webové aplikace mají přístup uživatelé z jakéhokoliv zařízení pomocí webového prohlížeče. Verze aplikace je při každém načtení aktuální a data jsou pro všechny uživatele v reálném čase stejná. Jaké webové aplikace pro vás dokážeme vytvořit: Zakázkové webové aplikace a SaaS.

Co je to webová aplikace? - Digitální agentura Lerstudio

Existují také nevýhody oproti standardním desktopovým aplikacím. Jste závislí na připojení k internetu, funkčnosti a rychlosti serveru, na kterém aplikace běží. Pokud dojde k přerušení spojení, nemůžete s aplikací pracovat.

Ne vždy jsou aplikace umístěné na veřejném serveru. Lze využít také servery v lokální síti ke kterým se uživatelé připojují pomocí VPN (virtuální privátní síť) a to z důvodu bezpečnosti přenášených dat. Této metody se využívá u vnitropodnikových aplikací, které mají sloužit pouze omezenému počtu uživatelů nebo umožnit připojení pouze z konkrétního místa nebo IP adresy.

Potřebujete řešení pro svůj business?

Co si dál přečíst