Cena webových stránek aneb jak jsme k té částce vlastně došli

Cena webových stránek aneb jak jsme k té částce vlastně došli

Přemýšlíte o nových webovkách nebo Vás jen zajímá jak se naceňují projekty v digitální agentuře? Přečtěte si náš nový článek o tom co stojí za celkovým rozpočtem projektu.

Cena webových stránek aneb jak jsme k té částce vlastně došli

„Jaký máte na projekt rozpočet?“ Se ptáme při prvotním kontaktu každého klienta. Odpověď obvykle zní: „No, vůbec nemáme představu, kolik to může stát, mysleli jsme, že nám to řeknete vy.“ 

Jak to tedy s tou cenou webu je?

Rádi přirovnáváme tvorbu webu ke stavbě domu. Musíte mít nejdříve vypracovaný projekt a až potom lze spočítat, kolik Vás vysněný dům bude stát. Stejně tomu je u webových stránek. Celková cena se odvíjí od velikosti, složitosti a platformy, na které se web vytváří. Je tedy potřeba dopředu vědět přibližný rozsah webu a jaký je jeho cíl

Proč chceme vědět rozpočet dopředu?

V Ler studiu chceme klientům vždy nabídnout více možností a najít ideální řešení, jak vytvořit vysněný web, který naplní jejich očekávání a dosáhne svých cílů. Rozpočet tedy určuje, jaké možnosti můžeme využít. Nejčastěji používáme naši vlastní platformu Lera, kterou můžeme libovolně upravovat na míru, nebo modulární řešení jako Wix nebo Wordpress. Ve všech případech můžeme vytvořit vhodný web, ale pokud ho například potřebujete napojit na CRM nebo mít vlastní konfigurátor, je potřeba sáhnout po našem CMS Lera. Cena jednotlivých řešení se pochopitelně výrazně liší.

Jak nacenění probíhá?

Prvním bodem je zadání od klienta a jeho následná analýza. Zadání má mnoho podob, od „Chceme web a nic o tom nevíme“ po kompletní souhrn všech použitých bloků, hotových textů a občas i wireframů. Většina projektů je někde mezi tím. Klient ví přibližně co chce a na potřebné detaily se doptáme. Na základě toho pak navrhneme vhodné řešení společně s cenou celého projektu.

Dojdeme k ní podrobnou analýzou dostupných informací a rozebráním projektu v rámci týmu. Díky tomu dokážeme navrhnout cenu, která je opravdu finální a navíc přijít s vylepšeními, která by mohla být pro daný projekt užitečná. Navíc, pokud tým zná projekt ještě před začátkem, je rozjezd o to jednodušší a rychlejší.

Zadání

Ideální je, pokud za námi přijde klient ve chvíli, když zná minimálně cíl webu. Jaká má od něj očekávání, co by mělo být jeho obsahem, jaké produkty a služby bude na webu nabízet nyní a případně jaké plánuje do budoucna. Těchto případů ale není moc. Většinou zná klient přibližně jaké hlavní stránky tam chce a na internetu si najde konkurenční webové stránky, na kterých se mu něco líbí.

Neúplné zadání nemusí být vždy problém. Jsme schopni klientovi udělat produktové i obsahové analýzy, analýzu konkurence a jeho business pomoci nastartovat. Musí ovšem počítat s dalšími náklady, které sice na první pohled nemusí souviset s vytvořením webu, ale pro jeho úspěch jsou nepostradatelné. Pokud však není kompletní zadání ani prostor hledat ideální řešení, tak se dostáváme do situace, kdy poptávku musíme odmítnout, protože klientovo očekávání není možné naplnit.

Analýza

Cíl je vždy to hlavní, co ovlivňuje celou stavbu stránek. Pokud se jedná o základní prezentaci firmy, není nutnost věnovat se složitostem, ale sdělit pouze hlavní myšlenky. Pokud jde o web prodejní, vše směřujeme k tomu, aby prodával úspěšně a budoval důvěru zákazníků. Cest k jednomu cíli je vždy více a liší se celkovými náklady, proto je nutné znát rozpočet klienta dopředu a mířit k té správné cestě v rámci daného rozpočtu.

Jakmile víme, co klient chce a kolik je ochoten investovat, máme se od čeho odrazit a začneme připravovat kompletní souhrn podoby webu, jednotlivé bloky, funkcionalitu CMS a styl, kterým se má ubírat.

Estimace

Jakmile máme hotové podklady, stanovený cíl a vybranou cestu, tak přecházíme k rozložení webu do jednotlivých částí vývoje, které naši account manažeři naceňují separátně. Vždy je vhodnější vyčíslit každou část jednotlivě, nežli projekt jako jeden velký celek. Poté se kalkulace vrací k týmu, který ji zkontroluje a pokud projde i tímto krokem bez poskvrny, jde ke klientovi. 

Výsledná kalkulace

V kalkulaci vždy klient najde maximální možnou částku, odhadovaný čas strávený na projektu a základní zadávací dokumentaci, která se po schválení projektu rozšiřuje a sdílí s klientem. Součástí kalkulace je také rozložení jednotlivých částí projektu s jejich náročností a vlivem na celkový rozpočet, hodinové sazby a nakonec s projektem spojenou rezervu.

Klientovi následně celou kalkulaci představíme a vysvětlíme, proč jsme zvolili danou platformu a funkce webu.

Proč je dobré mít kvalitní web

Webové stránky nejsou jen „nutnost moderní doby“. Jde o kanál, skrze který můžete oslovovat zatím neoslovené zákazníky, vybudovat důvěru ve Vaši značku, prodávat své produkty či služby a ukázat světu, co umíte. Možností je mnoho a stejně tak cenovek, žádné 2 projekty nejsou stejné, a proto máme proces kalkulace nastavený tak, abychom vždy dodali ideální řešení za vhodnou cenu.

Přemýšlíte o nových webovkách?

Co si dál přečíst