Webové stránky Trinity & La Fabrique

Pro noční klub La Fabrique v Hradci Králové a Trinity v Pardubicích jsme vytvořili responzivní webové stránky. Celkový design je nastaven tak, aby byl použitelný pro oba grafické styly klubů. Webové stránky mají jednu administraci Lera, která umožňuje pohodlně spravovat oba kluby najednou.

Webové stránky pro noční kluby mají svá specifika, například to, že 80 % všech návštěv je prováděna z mobilu. Proto jsme kladli důraz na to, aby stránky byly dobře optimalizované pro mobilní telefony.

Úvodní stránka má uživatele primárně informovat o aktuálním dění v klubu a také přinášet reporty z minulých akcí. Sekce CO SE CHYSTÁ je automaticky generovaná z kalendáře akcí a zobrazuje návštěvníkovi aktuální program klubu. Přidali jsme také barevné štítky.