KPI

Co znamená

KPI (Key performance indicator) - Měřitelný Cíl

Měřitelná metrika, která se stanový před začátkem marketingových kampaní/činností a následně se po předem stanoveném termínu vyhodnotí, jak blízko jsme se přiblížili k původnímu cíli.
PŘ. Marketingová kampaň zvýší návštěvnost webu o 200 % během měsíce prosinec 2020, oproti měsíci prosinec 2019.

Další fráze ze slovníku