Co znamená

Wireframe

Wireframe

Wireframe (WF), nebo „drátěný model“ se používá pro hrubou prezentaci návrhu řešení pro web nebo aplikaci. Uživatel si tak dokáže lépe představit fungování a design. Zároveň wireframe slouží jako podklad pro sepsání projektové dokumentace, nebo jako zadání pro grafika.