Online marketingová strategie

Potřebujete zviditelnit svoji firmu, značku nebo produkt na internetu, ale nevíte jak? Je na čase vytvořit online marketingovou strategii, díky které dosáhnete požadovaných cílů. Běžnou praxí je, že se občas vytvoří článek na blog, tu a tam příspěvek na facebook nebo pošle newsletter, ale reálné výsledky nejsou téměř žádné. Úspěch každého projektu stojí na strategickém plánování, a to se netýká pouze velkých firem. Aby Vaše práce měla měřitelný dosah a výsledky, je zásadní oslovit vhodné publikum se správným produktem ve správný čas a na správném místě.

Car For Friend - Digitální a grafická agentura Lerstudio Hradec Králové, Pardubice
Pinelli Hotels - Digitální a grafická agentura Lerstudio Hradec Králové, Pardubice
Správa soc. sítí Carla - Digitální a grafická agentura Lerstudio Hradec Králové, Pardubice

Co mi to přinese

Pokud chcete maximálně využít svůj potenciál a rozpočet, je nutné svoje aktivity a zdroje vhodně rozplánovat. Marketingová strategie je soubor navzájem navazujících činností, díky kterým je možné dosáhnout předem stanovených cílů. Neexistuje univerzální návod, každý trh, kategorie zboží nebo služba vyžaduje rozdílný přístup. Proto je vždy nutné nejprve udělat podrobné analýzy, které Vám ukážou správnou cestu. Strategie marketingu se vždy vytváří na delší časové období, díky tomu můžete sledovat, jestli se naplňují stanovené cíle a včas reagovat.

 

 

musíte Znát

Vytvoření online marketingové strategie vyžaduje získání co nejpodrobnějších informací o Vaší společnosti, produktech, službách, cílovém trhu, zákaznících, konkurenci, prodejních kanálech a další. Na základě těchto informací zjistíte, jaká je Vaše současná pozice na trhu a jaké cesty k lepším výsledkům máte k dispozici. Většina informací by měla být součástí tzv. firemní identity nebo brand manuálu, případně je nutné nejdříve provést řadu analýz a průzkumů. Ale nebojte, i s tím Vám dokážeme pomoci.

  • Analýza trhu
  • Definice produktů a služeb
  • Analýza konkurence
  • Segmentace trhu
  • SWOT analýza
  • Definice cílů a priorit
  • Cesta zákazníka
  • Rozpočet na marketing

Jak dlouho to trvá

Příprava funkční strategie online marketingu vyžaduje komplexní a náročnou přípravu. Záleží na tom, jak rozsáhlé a aktuální analýzy má firma k dispozici, na velikosti firmy a trhu nebo typu produktu. Od prvotního kontaktu po vytvoření strategie to bývá obvykle 4-6 týdnů.

 

Cena

Cena za vytvoření online marketingové strategie se odráží od časové náročnosti přípravy, složitosti oboru nebo unikátnosti produktu. Podstatné je, v jaké fázi podnikání se firma nachází. Je možné vytvořit marketingovou strategii pro startup i zavedenou značku. Postup i cena, je proto velice individuální a její stanovení vyžaduje odbornou konzultaci.

Potřebujete nakopnout svůj online marketing, neváhejte nás kontaktovat.