Jaký význam má logotyp?

31.07.2019

Design je tichý velvyslanec vaší značky.
Paul Rand

Co vysvětluje pojem logotyp?

Zjednodušeně řečeno, jedná se o název, nejčastěji název firmy v kombinaci s logem. Dobré logo není jen hezký obrázek, ale je to známka kvality a dalších přidaných hodnot, které si všichni spojí právě s Vaším logem. Je tedy zřejmé, že pokud zakládáte firmu, neměli byste mít pouze logo (obrázek). Zkuste si představit, že by Twitter nebo Nike nebyly známé společnosti a k prezentaci by používaly pouze svá loga, věděl by každý, o co se jedná? Rada pro Vás tedy zní: Začínáte-li s novou firmou, je vhodné vytvořit spíše logotyp. Čím jednodušší, tím lépe. Logotyp by měl být:

1. Jednoduchý a čistý - Logo by mělo jít zmenšit i na velikost poštovní známky, nebo na vizitku. Při takovém zmenšení musí být logo stále čitelné. 

2. Atraktivní - Součástí kvalitního loga je nápad nebo myšlenka. Při představení kvalitního loga se vám dostane vysvětlení, jak grafici k symbolu došli.  Součástí loga by měl být nějaký unikátní tvar nebo layout (rozvržení). Jsou-li součástí loga text i symbol, pak by text i symbol měly být vzájemně vizuálně vyvážené.

3. Zapamatovatelný - Jednoduchost a originalita loga přispívá k snadnější zapamatovatelnosti. Díky tomu si ho vaši zákazníci okamžitě spojí s vaším produktem a značkou.

4. Mít smysl - Logo by mělo být na první pohled smysluplné. Pokud je to možné, je vhodné logem přímo vyjádřit činnost vašeho podnikání. Je-li Vaše nabídka příliš široká nebo zřejmá z názvu Vaší společnosti, je vhodnější vytvořit logo jednodušší. Pro logo obchodu s dětskými hračkami se použije zářivých barev a dětského fontu (písma). Takové to barevné schéma by bylo zcela nepřijatelné například pro právní kancelář apod.

Jak na správný logotyp?

Pokud tvoříte logotyp není vhodné používat více jak tři barvy. Opět zde platí čím méně, tím lépe. Kvalitní logotyp by měl vypadat dobře i v černé nebo bílé barvě. Výběr barev v logu je velmi důležitý a do značné míry je dán prostředím firmy, pro kterou je logotyp vytvořen. Například zdravotnictví lidé vnímají nejspíš jako modrou, farmacii jako zelenou, strojírenství obvykle jako modré nebo šedé, teplo a její dodávky jako červenou, plyn žlutý, vodu modrou, apod. Velmi populární jsou v poslední době barevné přechody. Působí moderně a dynamicky. Pokud se ale rozhodnete pro tuto možnost a chcete logo používat i pro tisk, chtějte vidět jednobarevnou, popř. černobílou variantu, ušetříte si tím hodně starostí do budoucna.

Kromě barev je zde důležitý text logotypu. Musí splňovat jen jednu zásadní podmínku. Písmo (font) v logu musí být jasně čitelné. Čitelnost textu v logu má vždy přednost před grafickým vyjádřením – obsah je vždy více než forma.  Proporce mezi velikostí loga a textu by si měli odpovídat.  Logo nepoužívá více jak dvě písma (fonty), obvykle je to jen jeden font maximálně ve dvou řezech – např. obyčejné a tučné.

Do loga se nepíšou zkratky právní formy – např. s.r.o., a.s. a další. Text v logu také nemusí být nutně názvem vaší domény, přestože se to tak dnes často dělá. V praxi tak máte tři různé věci: text v logu, právní formu a www doménu. Příklad: text v logotypu: TESCO, Právní forma Tesco Stores ČR, a.s., doména www.itesco.cz

Součástí logotypu může být i slogan, nebo-li tzv. claim. Je to obvykle text, který vystihuje nebo dovysvětluje text v logotypu.

Jak probíhá tvorba loga?

Je nutné si uvědomit, že logo reprezentuje Vaši firmu a bude ji reprezentovat po nějaký čas. Je lepší udělat hned ze začátku všechno pořádně, než pak logo za rok měnit, protože nesplňuje všechny potřebné parametry. Takže ještě před tím, než kohokoli oslovíte a požádáte o tvorbu loga, promyslete si pořádně, co chcete a jaké jsou vaše finanční možnosti. Nedovolte, aby vaším jediným rozhodovacím kritériem byla cena. Prostudujte především celé portfolio firmy a podle toho se pak rozhodněte. Pokud vám někdo za tvorbu loga řekne 1tis. Kč, je něco špatně.

Jak probíhá tvorba loga u nás? První a nejdůležitější krok je schůzka a vyplnění zadávacího briefu. Sepíšeme si faktické informace o Vaší značce (kdo jsou Vaši zákazníci, konkurence, cíle, …)  a hlavně se lépe poznáme. Protože bez poznání klienta nejde dobré logo navrhnout.

Postup: V první fázi se tvoří skica. Grafik si zkouší nejrůznější varianty na papír a zjišťuje všechny potřebné informace o firmě. Jedná se o prvotní návrh logotypu. Ze všech nápadů a skic se vybere to nejlepší. Tato varianta se pak přenesou do digitální podoby. Zpravidla je to nejekonomičtější způsob tvorby, protože práce na počítači by zabrala více času, než tvorba loga na papír. Po převedení loga do digitální podoby je řada i na klientovi. Má možnost vše opřipomínkovat a doplnit další informace. Podívat se, zda souhlasí se zvoleným fontem loga a barvami. V poslední fázi přichází finální verze. Ta je demonstrována na domluvených propagačních materiálech.

Součástí logotypu bývá i piktogram, což je nějaký symbol nebo obrázek, který může fungovat buď samostatně nebo doprovázet textovou část loga. 

Na co se soustředit při zadání logotypu?

▪ K čemu bude logo sloužit? Má reprezentovat osobu, firmu, produkt, produktovou skupinu apod.?

▪ Jakou má mít logo formu? Bude textové, obrazové, nebo kombinované?

▪ Co je váš byznys, kdo jsou klienti a čím jste výjimeční?

▪ Jaký je váš příběh, positioning značky a její archetyp? Zkrátka v čem se lišíte od konkurence.

▪ Kdo jsou vaši klienti a jaké mají charakteristiky? Čeho si na vaší značce mají vážit nejvíce?

▪ Jaká přídavná jména mají lidé říct, když se jich na logo zeptáte?

▪ Jaké budou oblasti použití (aplikace) loga?

▪ Přemýšleli jste již o tom, jak by logo mělo vypadat? Máte nějaké vlastní nápady nebo koncepty – včetně barevných?

▪ Počítáte v budoucnu s nějakým rozšířením loga?

▪ Budete chtít připravit logomanuál?

Call to action: Už máte představu o logu? Tak se nám neváhejte ozvat :o)