Definice firemní identity

Pokud chcete být úspěšní a využít potenciál Vaší firmy naplno, je nutné vědět nejen co prodáváte, ale hlavně komu, kde, jak a proč. Firemní identita definuje firmu jako celek. Kromě vizuální identity řeší také styl a způsob komunikace, firemní filozofii a kulturu. Definice firemní identity zásadním způsobem ovlivňuje celkové vnímání firmy nebo značky, a to nejen ze strany zákazníků, ale také kolegů a zaměstnanců nebo obchodních partnerů. Společnosti, které dodržují principy firemní identity efektivně využívají své zdroje.

Čokoška - Digitální a grafická agentura Lerstudio Hradec Králové, Pardubice
Pivovar Fenetra - Digitální a grafická agentura Lerstudio Hradec Králové, Pardubice
Specio - Digitální a grafická agentura Lerstudio Hradec Králové, Pardubice

Co znamená „firemní identita“

Můžete narazit na mnoho českých či anglických výrazů jako firemní styl, definice společnosti, corporate identity, branding a spoustu dalších, které znamenají totéž, ale často mají různý výklad. Především pro grafická studia znamená pojem firemní identita pouze vizuální styl značky, často pouze logo a barevné varianty. Sjednocení grafického stylu je velice důležité, z pohledu firemní identity se ale jedná pouze o její součást.

 

Co obsahuje firemní identita

V našich očích je firemní identita základovou deskou celé firmy, proto k ní přistupujeme co nejvíce komplexně. Čím lépe dokážete definovat svoje cíle, produkty, zákazníky a potencionální konkurenty, tím lépe a efektivněji dokážete plánovat obchodní a marketingové aktivity. V dnešním silně konkurenčním prostředí se hledají noví zákazníci velice těžko.

Logo manuál

Firemní logo je jedním ze základních prvků firemní identity. K navrženému logu by měl být vždy vytvořen grafický manuál, který definuje, jak se logo smí používat a jak se naopak používat nesmí, barevnost značky nebo používané písmo. Všichni, kdo budou pracovat s grafickými podklady tak budou mít návod a jasně daná kritéria pro svou práci. Vytvoření firemních tiskovin, propagačních a dalších brandových materiálů je potom velice snadné a rychlé.

Komunikační manuál

Zákazníci vnímají vaši firmu nejen na základě toho, jak vypadá ale také jak komunikuje. Email, telefon, online chat, facebookové příspěvky nebo bannery na webu, tam všude přicházíte do kontaktu se svými zákazníky. Komunikační manuál vše značně ulehčuje, abyste komunikovali stejně na sociálních sítích, webové stránce nebo přímo v prodejně. Pomáhá také nováčkům s rychlejším zapojením do procesů a eliminuje nechtěnou kreativitu.

Definice společnosti, její vize a hodnoty

Jasná a konkrétní vize, kam společnost směřuje a čeho chce dosáhnout, zajistí jednodušší plánování strategických cílů. Pracovní týmy, které se ztotožňují se základními hodnotami společnosti plní úkoly s vysokou efektivitou a vytvářejí lepší pracovní prostředí, jelikož celý tým pracuje na společných cílech. V opačném případě hrozí nedůvěra zaměstnanců vůči managementu, plýtvání a neefektivní řízení finančních a jiných zdrojů.

Definice produktů a služeb

Definice produktů a jejich rozdělení do kategorií Vám pomůže s vybráním správného segmentu zákazníků, rozdělením obchodních a marketingových aktivit podle důležitosti a konkurence schopnosti produktů a služeb. Při porovnání Vašich produktů s konkurencí zjistíte rozdíly nebo výhody nabízených produktů a služeb.

Segmentace trhu

Každá skupina zákazníků je odlišná. Jestli chcete efektivně využívat zdroje a dosahovat dobrých výsledků v prodejích, je nutné co nejlépe znát své zákazníky a jejich nákupní chování. Zásadní chybou je cílit na všechny. Pokud dobře pochopíte svoji cílovou skupinu, dokážete přizpůsobit komunikaci, vytvořit nebo upravit produkty, lépe zacílit reklamní sdělení a zvýšit tak pravděpodobnost nákupu.

Marketingové persony

Persony jsou dalším krokem segmentace trhu. Pomohou Vám pochopit, kdo je Váš zákazník, jak vypadá, co dělá a jaké má zájmy. Jedná se o popis fiktivní postavy, která reflektuje Vašeho zákazníka. Na základě toho si dokážete lépe představit, jak mu nejlépe Váš produkt prodat.

Cesta zákazníka

Posledním krokem k dosažení co nejpřesnějšího zacílení a zefektivnění obchodních a marketingových aktivit je mapa kontaktních bodů mezi firmou a zákazníkem. Zjistíte, kde se vaše distribuční a propagační kanály střetávají s potencionálními zákazníky a toho využít k maximalizaci prodejů. Výrazně se tím zvyšuje šance, že u Vás zákazník nakoupí a vynaložené prostředky na propagaci budou mít větší efektivitu.

SWOT analýza

Analýza silných a slabých stránek společnosti umožňuje zmapování a zhodnocení faktorů, které ovlivňují vaše rozhodování nebo pozici mezi konkurenty. SWOT analýzu je možné použít na celou firmu, nabídku služeb či konkrétní produkt. Tato metoda jasně ukáže silné a slabé stránky, které Vám ukážou cestu ke zlepšení produktů nebo služeb. Odhalí příležitosti k rozvoji a rozšíření Vašeho podnikání a zároveň hrozby, se kterými je nutné počítat a včas na ně reagovat.

Definice konkurence

Konkurenci je nutné neustále sledovat a být na pozoru, abyste nevědomky neztráceli půdu pod nohama. Každý den se může objevit někdo nový trhu nebo Vám přebírat zákazníky nabídkou doplňkových či kvalitnějších služeb. Zjistíme, jaké máte ve svém okolí konkurenty, jak jste úspěšní ve vyhledávání a na sociálních sítích.

 

Výsledkem je Brand book

Na základě všech získaných informací se poté vytvoří tzv. brand book, někdy také nazývaný brand manuál, který obsahuje kompletní firemní identitu. O jeho umístění a obsahu by měli vědět všichni zaměstnanci, aby se řídili jeho pokyny a mohli jej využívat při práci.

Obsahuje přenositelný soubor dat k pochopení firemních hodnot a cílů. Návod, jak pracovat s grafickými materiály a pravidla pro komunikaci, aby značka působila jednotně a profesionálně a spoustu dalších užitečných informací.

vytvoření kvalitního brandingu. Nastavení identity. hradec Králové, Praha, Brno - digitální a brandová agentura Ler.

Brand book může mít mnoho podob, formátů a využití. Od prostého strukturovaného dokumentu až po tištěnou „firemní bibli“ doplněnou grafickými prvky na míru. Lze také odebrat interní informace a použít ho jako propagační materiál pro Vaše obchodní partnery nebo externí marketingové agentury. Pro účely snadného sdílení firemních informací, pravidel a důležitých souborů je ideální využít online úložiště, ke kterému bude mít přístup kdokoli a odkudkoli.

 

Časté dotazy

Co mi to přinese?

Jasně definovaná firemní identita Vám umožní jednodušší plánování strategických cílů. Pracovní týmy, které se ztotožňují se základními hodnotami společnosti plní úkoly s vysokou efektivitou a vytváří lepší pracovní prostředí, jelikož celý tým chápe a pracuje na společných cílech. V opačném případě hrozí nedůvěra zaměstnanců vůči managementu, plýtvání a neefektivní řízení finančních i jiných zdrojů.

Jak dlouho to trvá?

Vytvoření definice firemní identity trvá obvykle 4-6 týdnů.

Pro koho to je určené?

Nezáleží na tom, jestli jste startup, malá nebo velká společnost, která je na trhu několik let. Firemní identitu by měli mít všichni, ideálně ještě před začátkem existence své firmy. V praxi je ovšem běžné, že definici firemní identity řeší majitelé až po několika letech, když mají pocit, že jejich firma stagnuje a potřebuje změnu.

Musím mít vše nebo stačí část?

Pokud má firemní identita přinést své výsledky, je nutné ji vytvořit komplexně. Pokud ovšem máte již vytvořený logomanuál nebo komunikační manuál, není nutné ho dělat znovu, ale zkontrolujeme případně doplníme ten stávající.

Cena

Vytvoření komplexní firemní identity je časově velice náročné, čemuž odpovídá cena. Záleží ovšem na velikosti firmy, dostupných materiálech a způsobu, jak chcete tento soubor dat a informací dále využívat. 

Rádi se s Vámi setkáme a nad šálkem kávy probereme možnosti, které posunou Vaše podnikání dopředu. Napište nám nebo zavolejte.