Agilní vývoj vs. fix price/fix time

06.07.2021

Agilní vývoj vs. fix price/fix time - Digitální agentura Lerstudio Hradec Králové, Pardubice, Brno, Praha

Tým každého startupu při tvorbě strategického plánu svého projektu přemýšlí nad tím, který způsob projektového řízení preferuje. Buď to fix time, fix price metodu nebo agilní vývoj - o tom se dá rozhodnout ve fázi strategického plánování, které řeší rozpočty, funkcionalitu a rozpis projektových etap.

Tradiční nebo agilní vývoj? - Digitální a grafické studio Lerstudio Hradec Králové, Pardubice

Zdroj: http://www.web-integration.info/cs/blog/agilni-projekty-zpohledu-zakaznika/

Agilní vývoj

Agilní metodiky a přístupy jsou dnes ve sféře vývoje softwaru dobře známým a hojně využívaným nástrojem. Agilní přístup míní nejen technickou část projektu, ale i způsob projektového řízení, rozpočtu a případně typ smluvního vztahu. Díky tomu, že agilní metoda vyžaduje úzkou spolupráci mezi zákazníkem a vývojářským týmem, je akceptovatelná pružná reakce na změnu požadavků. Další charakteristikou výše popsaného přístupu je rozdělení celého procesu do cyklů, které se opakují do té doby, dokud zákazník nebude spokojený s návrhem vývojáře. K metodikám agilního vývoje patří Lean development, TDD, FDD, XP, apod.

Nejčastěji se používá takzvaná metodika Scrum spočívající v rozdělení procesu vývoje do několika fází, které se nazývají sprinty a trvají od jednoho do čtyř týdnů. V nultém sprintu dochází k analýze celého projektu a rozčlenění funkcionalit do jednotlivých bloků. Tyto bloky se následně nahrávají do produktového backlogu. Nultá iterace také odpovídá za odhad počtu sprintů nutných pro celkovou přípravu a spuštění projektu. Ve fázi aktivního vývoje softwaru probíhají meetingy se zákazníkem, který může navrhnout požadavky na úpravy, změny a nebo schválit prezentovanou část projektu. Navržené úpravy či změny se pak integrují v rámci dalšího sprintu, v případě jejichž schválení nastává řada sprintu následujícího. Tak se pokračuje do té doby, dokud projekt nebude schválen a nasazen.

Agilní vývoj je dobrý pro zákazníky, kteří chtějí svůj projekt rozvíjet okamžitě a mají dostatek času na jednání s vývojovým týmem. Díky pravidelné komunikaci šetří čas a náklady na tvorbu projektové dokumentace. Může měnit priority projektů a také dílčích částí, což je ideální pro zákazníky, kteří neví, co je konečným cílem jejich projektu nebo ho chtějí upravovat a doplňovat od sprintu ke sprintu. Agilní přístup softwarového vývoje je ideální pro dlouhodobou spolupráci, která se neustále rozrůstá.

Minusem výše popsané metody ale bude časová náročnost a nejasný rozpočet.

Fix price/fix time

V tradičním přístupu softwarového vývoje se často používá metoda "fix price/fix time", což pro zákazníka znamená, že čas a rozpočet tu jsou předmětem domluvy dvou stran, nikoliv výsledkem reálných odhadů. Volba nástroje fixní cena/fixní čas je dobrá pro projekty, ve kterých je jasné od začátku, jak dlouho samotný vývoj bude trvat a kolik to tedy bude stát. Kromě toho je tato metoda akceptovatelná pro menší projekty a „emvépéčka“, a také pro zákazníky, kteří nemají čas na periodická jednání s vývojáři a preferují projekt na klíč neboli design, vývoj a testování v jednom balíčku.

Na podobu fix price/fix time modelu je nahlíženo jako na svažující se tok (vodopád) charakterizovány následujícími fázemi:

  • Analýza a specifikace zadání
  • Design a UX (user experience design)
  • Analýza a specifikace zadání
  • Vývoj software
  • Testování
  • Beta verze a spuštění projektu
  • Provoz a další rozvoj projektu

 

K nedostatkům daného modelu patří nutnost jasné představy podoby projektu, časových a peněžních nákladů na jeho realizaci. Častým problémem fix price je, že i když je jasné zadání projektu, klient přesto mění zadání v průběhu vývoje. Tyto změny jsou většinou ku prospěchu výsledného řešení, ale v původní kalkulaci nejsou zahrnuty, a proto je potřeba řešit aktualizaci ceny. 

A jak to děláme my

U vývoje webových aplikací je agilní vývoj nejlepší možná cesta. Stanovíme si základní zadání projektu a řekneme si orientační ceny, ale reálný rozpočet se řídí agilním přístupem.

Co se týče webových prezentací, tam používáme náš odzkoušený hybridní přístup. Klientovi je v kalkulaci prezentována předpokládaná cena projektu na základě sepsaného zadání, ale zároveň k rozpočtu přikládáme rezervu, ze které se čerpá právě v případě, kdy jsou různé změny zadání. Pokud je potřeba rezervu čerpat, klientovi vysvětlíme důvod a reportujeme reálně odpracovaný čas. V praxi to pak znamená, že projekt není napnutý rozpočtem a pokud vznikne v průběhu vývoje skvělý nápad na vylepšení, může se bez problému realizovat.