8 návyků pro efektivní nákup marketingových služeb

30.08.2021

Marketingové služby - Digitální agentura Lerstudio Hradec Králové, Pardubice, Brno, Praha

Zdroj obrázku: https://www.shutterstock.com/

Jak nejlépe nakupovat marketingové služby? Připravili jsme pro Vás osm bodů, které je dobré si projít nejen interně, ale i s agenturou, kterou poptáváte.

 

1. Vytvořte správný vztah

Marketing je ve 21. století celý o komunikaci. Ať už jde o komunikaci produktu/značky k budoucím zákazníků, tak samozřejmě i o komunikaci mezi Vámi a vaší marketingovou agenturou.

Každý úspěšný odborník Vám řekne, že řízení vztahů je zásadní pro dosažení skvělých výsledků z jakékoli kategorie a bude mít pravdu. Pokud to však při poptávání marketingových či reklamních služeb nepochopíte, nedosáhnete ani průměrného výkonu.

Uznat hodnotu silných vztahů je zásadní a zaměřit se na potřeby obchodníka je dobrý způsob, jak začít stavět mosty. Snažte se porozumět konkurenceschopnému prostředí, ve kterém Váš produkt/služba existuje a investujte čas do výzkumu prostředí agentury, abyste získali určité znalosti, které Vám pomůžou promluvit s reprezentantem agentury, když se příležitost naskytne. Je mnohem pravděpodobnější, že si vybudujete silné vztahy, pokud se dokážete vcítit do výzev všech zúčastněných stran.

Jakmile si vybudujete vztah, je důležité, abyste ho nezničili při první překážce.

 

2. Buďte připraveni riskovat

Vyhlášení tendru by mělo pomoci vytvořit prostředí, kde můžete riskovat. 

Kromě jiného, je dobré investovat čas do zkoušení nových dodavatelů, vyzkoušet různé obchodní principy, a také investovat do technologie pro zvýšení efektivity.

 

3. Zjistěte, za co platíte

Jakmile je vztah s klientem a agenturou navázán, zaměřte se na výstup a výsledek, abyste zajistili skutečnou hodnotu modelu spolupráce a mohli udržovat již vytvořené vztahy. K přípravě na marketingovou akci, která je jedním z druhů spoluprací, rozhodně patří správné definování cílů KPI a jejich měřením. Chcete-li efektivně měřit kvalitu, což je stejně důležité jako posuzování nákladů, musíte porozumět problémům, které se snažíte vyřešit.

Definování marketingových cílů je klíčové pro výběr správných partnerů a nastavení správné struktury poplatků, abyste dosáhli co nejvyšší hodnoty za nejlepší cenu.

 

4. Pamatujte, že kreativita není zboží

Poptávka marketingových služeb není totéž jako nákup standardizovaného produktu, kde hlavním rozdílem je cena. Existuje mnoho nuancí, které určí zda je agentura pro Vaši společnost vhodná. 

Navíc, v případě analytických a kreativních služeb neplatí pravidlo, že stejnou službu lze koupit od někoho jiného levněji. Už jen proto, že se prodává unikátní řešení, nemůžete ho stejné koupit nikde jinde. 

Které řešení je pro zákazníka lepší má posuzovat on sám. Rolí nákupu je vybrat vhodného kandidáta pro dlouhodobou spolupráci a také zjistit, zda zákazník skutečně dostal ty služby, které si koupil.

 

5. Seznamte se s lidmi, kteří by pro vás pracovali

Agenturu tvoří lidé, kteří pracují na Vašem projektu. Když se brzy spojíte se členy týmu z každé agentury a jdete nad rámec hodnocení jejich písemných podání nebo návrhů, agentury s Vámi budou pravděpodobně zacházet jako s klíčovým členem klientského týmu. To Vám také umožní si vytvořit o agenturách co nejrychlejší názor.

 

6. Vytvářejte přehledné a podrobné briefy

Dobře napsaný brief je klíčem k vytvoření pevných základů dobře udělané práce. Umožní Vám nejen oslovit správné agentury, ale také správně nastavit celkovou spolupráci.

Jelikož se profesionálové v oblasti nákupu často podílejí na definování požadavků, je pro ně výhodné mít marketingové zázemí, aby se mohli ptát na správné otázky. Je také důležité zajistit, aby se všechny klíčové zúčastněné strany zapojily do procesu, což zabrání neshodám nebo přerušení později.

 

7. Upřednostněte hodnotu před náklady

Pokud by bylo nutné zformulovat pouze jedno zlaté pravidlo, bylo by to toto: přemýšlejte o svých výdajích z hlediska jejich potenciální hodnoty, nikoli nákladů.

Je důležité si uvědomit, že úkolem agentury je poskytovat „řešení problémů s nekonečným množstvím možných řešení.“ Tato řešení mají také velmi variabilní hodnotu, účinnost nebo návratnost investic.  Úkolem manažera poptávajícího marketingové služby je pomoci je pomoci obchodníkům zajistit, aby jejich agentury byly vhodně řízeny, odměňovány a motivovány k poskytování optimální hodnoty.

 

8. Navrhněte systém spravedlivého odměňování

Klienti oslovují dodavatele marketingových služeb, aby jim poskytli měřitelné výsledky na základě jasně definovaných obchodních cílů. I když jsou cíle ambiciózní, agentura bude usilovat o jejich dosažení – za předpokladu, že strategie odměňování je spravedlivá.

Harmonogram plateb, který by měl být dohodnut společně, musí odpovídat jasným milníkům, které odrážejí povahu a trvání úkolu. Marketingové agentury často platí jménem dodavatelů dodavatelům třetích stran (např. fotografům, tiskařům). Navrhněte takový systém plateb, kde klienti  budou platit včas a za spravedlivých podmínek, aby Vaše agentura mohla za Vás odpovědně obchodovat. Špatné podmínky způsobí, že dodavatelé zaměří svou pozornost a talent na lépe platící klienty.

 

Zdroje:

https://www.investopedia.com/terms/p/procurement.asp

https://aka.cz/wp-content/uploads/2019/07/aka_devatero_nakupu_fin_nahled.pdf

https://www.observatoryinternational.com/the-10-habits-of-highly-effective-marketing-procurement-managers/